| Φωτογράφος Γάμου και Πορτραίτου στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα |